Privacy Policy

תנאי שימוש באתר

  1. הגדרות
להלן הפרוט וההגדרה למונחים , כפי שהם מוצגים בתנאי שימוש אלה:

 

האתר – אתר האינטרנט בכתובת www.puredream.co.il

שם העסק: פיור דרים

מס עוסק 022443626

“המוצרים” – הנרות, הכלים, המגשים פרטי האקססוריז וכל יתר הפריטים אליהם מתייחסים השירותים באתר וכל הקשור בכך.

“השירותים” – שיווק, מכירה והפצה של המוצרים וכל יתר השירותים אשר יינתנו על ידי פיור דרים, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות האתר.

  1.  
א. אתר זה
משמש כאתר מכירתי של מוצרי האקססוריז והנרות וכלים וכל יתר הפריטים. , אשר מוצעים ע"י פיור דרים במסגרת האתר ניתן יהיה לבצע הזמנות, לבקש יצירת קשר, להירשם לאתר.

 

לכל שאלה
או הבהרה או בירור ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכתובת [email protected]

ב. תנאי
שימוש אלה מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הם פונים לשני המינים כאחד
.

ג. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם בנוגע לשימוש, הפעילות והשירותים המוצעים לך
באתר, השירותים הניתנים לך במסגרת האתר מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ותנהג ע"פ
הוראות תנאי השימוש אלה  ו/או הוראות ותנאי תקנונים אחרים המפורסמים ו/או
שיתפרסמו באתר מעת לעת המהווים חוזה התקשרות בינך לבין  פיור דים.

בעניין הנושאים המפורטים בו. עצם השימוש שלך או של מי מטעמך באתר, יהווה
אישור להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה ללא כל שינוי או הסתייגות. אם
אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר או בשירותיו.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון
ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי
השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא
.
אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת
הסכמתה מראש ובכתב של פיור דרים הנו אסור
.


3. 

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג
באתר ללא הפרעות. אף על פי כך, יתכנו כשלים כלשהם בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’
או אחרים, הפרעות בזמינות האתר, ועוד. בהתאם לכך, איננו יכולים להתחייב כי האתר
יהיה זמין לכם בכל עת או מקום, ולא יינתן כל פיצוי כספי (או אחר) בשל הפסקת
השירות/הורדת האתר או שירותים מסויימים
.
קישורים לאתר
חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור
בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר
.
התכנים המוצעים
באתר הנם בבעלותם הבלעדית של פיור דרים ואין לעשות בהם כל שימוש אשר נוגד את האמור
בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין בבירור כי זכויות היוצרים
שייכים לגוף חיצוני או פתוחים לשימוש הרחב. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש
בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים
.

4. 
ניהול משתמשים ומבקרים
באתר
:
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום
כל משתמש. בין אם על ידי חסימת כתובת ה-
IP של המחשב שלו, כתובת ה-MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא
ללא צורך לספק כל הסבר או סיבה למשתמש האתר. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה כדי להגן
על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד
שלישי להשיג גישה למידע כלשהו, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא
כל עילה לתביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר פיור דרים. 

5. 
הרשמה לאתר: במידה ותירשם לחלק משירותי האתר הרישום ייעשה באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. רישומך באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, מהווה את ההסכמה שלך למסור לנו מידע וגישה למידה הבסיסי אודותיך כפי שמצוין בפרופיל הרשת החברתית שלך (כגון, השם שלך, כתובת דוא"ל שלך, וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. הגישה כאמור מוגבלת לתכנים אשר אתה מאפשר  בהתאם להגדרת הפרטיות שלך באותה הרשת החברתית. חברתנו רשאית לקבוע ולאפשר דרכי רישום נוספות לאתר האינטרנט, שבמהלכן תתבקש למסור לנו פרטים אישיים אודותיך ופרטי יצירת קשר. בג תשתמש במידע אישי זה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין.
בעת הרשמתך לאתר, הנך מסכים כי קראת את תקנון זה והנך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או פיור דרים ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהלי העסק ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
ב. פיור דרים נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. על אף האמור, אין באפשרות פיור דרים לאבטח את מערכות המידע וההתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. פיור דרים לא תהא אחראית במקרה של חשיפה ו/או גילוי ושימוש במידע הרשום אשר התבצע ע"י חדירות בלתי מורשות של כל גורם אחר מלבד פיור דרים.
פיור דרים לא תמסור את פרטיך לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה לה חובה לעשות כן עפ"י צו שיפוטי, או שפיור דרים תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין פיור דרים . בכל מקרה מהסוג הנ"ל, פיור דרים תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לכל גורם הטוען כי נפגע כתוצאה ממעשיך באתר ו/או בהתאם להוראות בית המשפט.
ג. פיור דרים רשאית לעשות שימוש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שיעמוד לרשותה אודות דפוסי השימוש באתר, וזאת למטרת ייעול השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עמך (במקרה הצורך) ולצרכים סטטיסטים.
באתר זה נעשה שימוש ב'עוגיות" (cookies), על מנת ללקט נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בקבצים אלו מוצפן, פיור דרים נוקטת אמצעי זהירות על מנת להבטיח שמחשבי האתר בלבד יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

ד. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, פיור דרים לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

6. תנאים נוספים
א. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש שלא על פי תנאי שימוש אלה.

 

ב. פיור דרים ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש בזמן שזה נכנס ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי פיור דרים תשתדל לעשות כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

ג.טעות סופר בתיאור המוצר לרבות גודל/מידה/ תמונת ההמחשה, לא תחייב את פיור דרים ו/או האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים בפועל.

ד. פיור דרים עושה ככל שביכולתה לתת מענה לכל הפניות הנשלחות מהאתר. על אף האמור, פיור דרים תהא מוגנת מפני תביעות בגין אי מענה לפנייה אשר נשלחה מהאתר.

איזור שיפוט:

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחולקת שהיא, אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד בתל אביב בלבד.

 

החלפות והחזרות

1. ביטול עסקת הרכישה על ידי פיור דרים:  
פיור דרים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר או לבטל עסקת רכישה שבוצעה באים חחלים המקרים הבאים:

א. התברר כי הפריט אזל מהמלאי לאחר ביצוע הרכישה

ב. פרטי המשתמש או פרטי התשלום אינם נכונים

ג. פעילות הלקוח/ה הוא בניגוד לתקנון זה

ד. בכל מקרה ובו בשל "כוח עליון" לא יכולה פיור דרים  לספק את המוצר לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים, אירוע מדיני/בטחוני. 

1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של פיור דרים הינה כמפורט לעיל ולהלן בלבד ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות אלו בלבד. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר נפגם על ידי הרוכש. 
שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של פיור דרים ובכפוף להוראות שלעיל ולהלן:    

2. מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של פיור דרים במייל או דרך צור קשר באתר  שפרטיו מופיעים בתנאי שימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין ובתנאי שהודעה כאמור ניתנה לכל המאוחר עד14 ימים ממועד האספקה.
עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה ובתנאי כי זו נעשתה לפי הוראות החוק ואושרה בידי פיור דרים תחזיר פיור דרים למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה.

3. מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.

4. ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 7 יום ממועד ביצוע ההזמנה, זולת כאשר מדובר בטובין אשר נפגמו בזמן היותם אצל הרוכש ו/או נעשה בהם שימוש ו/או ביותם פסידים אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם פיור דרים ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם פיור דרים עם המזמין את דרך החזרת המוצר. 

5. עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל פיור דרים ובכפוף לאמור לעיל ולהלן, תחזיר פיור דרים למזמין את כספו בגין ההזמנה. פיור דרים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנ או 100 שקלים חדשים , כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.           
על אף האמור בסעיף זה שלעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו, פיור דרים תבחן את המוצרים שהוחזרו לרבות, אך לא רק, באמצעות בדיקתם על ידי מומחים ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.

6. פיור דרים מקפידה כי המוצרים שנמכרים על ידה,ומוצרים שאינם ארוזים ללא פגם. עם זאת ומטבע הדברים יכול ויהיו פגמים כאלו ואחרים על אותם מוצרים לא ארוזים ו/או מוגנים, ובמידה ומזמין אינו שבע מרצון מאיכות המוצרים אלו שסופקו לו כאמור לעיל, ביכולתו לפנות למוקד שירות הלקוחות של פיור דרים ולעדכנם תוך יום עסקים אחד לכל היותר מיום קבלת המשלוח. פיור דרים תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצר במוצר אחר או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים. יובהר כי פיור דרים תהא רשאית לדרוש מהמזמין להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות שליחת תמונה של מוצר אשר נטען כי הינו מאיכות ירודה כאמור. 

משלוחים

ההזמנות נשלחות דרך חברת שילחים חיצונית ותוך הקפדה על זהירות מירבית.  

זמני השליחויות עד 7 ימי עסקים ממועד ההזמנה.